De Vliegende Hollander verschijnt

Momenteel zijn we druk bezig om weer een ontwerp-presentatie van de wagen te maken, bestaande uit oa een gedetailleerde uitleg over het onderwerp en een 3d-animatie. Deze zullen we eerst aan de leden van Ietskes Schif laten zien tijdens de opstartmiddag (19 of 26 juni). Maar we willen jullie graag al wat informatie geven over wat we dit jaar uit zullen beelden…

Bij mist komt het ghevreeschde spookschip tot leeven
ende staat elke zeeman van angst ende schrik te beeven.
Want zit den Vliegende Hollander op den hielen,
ontvreemt het ghegharandeerd hun verdoemde zielen.

Dit jaar beeldt Ietskes Schif het thema “De Vliegende Hollander” uit. De Vliegende Hollander is een van de bekendste sages verteld door zeelieden. Velen van jullie zullen De Vliegende Hollander ook kennen als attractie van de Efteling of van The Pirates of the Caribbean. Maar wat is het verhaal dat schuilgaat achter dit vreemde spookschip en hoe gaan wij dit uitbeelden?

Het verhaal achter De Vliegende Hollander
Verhalen over spookschepen zijn ook in de Brabantse historie terug te vinden. Al rond 1700 werd langs de Vlaamse kust verteld over spookschepen met een verdoemde bemanning. De bemanning moest als schimmen blijven ronddolen vanwege de zonden van de kapitein. Het bekendste spookschip, De Vliegende Hollander, vindt zijn oorsprong in deze spookverhalen. Men vermoedt dat dit enorme schip Vlaams was, omdat zulke grote schepen alleen in de Schelde konden aanmeren.

De “verschijning” van de Vliegende Hollander is waarschijnlijk toe te dichten aan luchtweerspiegelingen (fata morgana’s). Door de breking van het zonlicht bij bepaalde weersomstandigheden kunnen schepen aan de horizon op zijn kop geprojecteerd worden in de lucht. Deze vreemde en angstaanjagende vertoning was in die tijd een raadsel voor veel schippers op zee. Een spookverhaal was snel geboren.

The Flying Dutchman
In 1690 spoelde het schip De Vergulde Vlaaming aan in de buurt van Kaap de Goede Hoop. Vreemd genoeg was het schip de volgende ochtend al verdwenen. Men denkt dat de Engelsen, die Holland niet positief gezind waren, “flying” verstonden toen “verguld” werd gezegd. Omdat Vlaanderen nog bij De Nederlanden hoorde, werd De Vergulde Vlaaming het door de Engelse schippers verkeerd vertaald in: The Flying Dutchman. Op onze beurt is dit weer vertaald in De Vliegende Hollander.

Het verhaal zoals wij dat vertellen
In ons thema verplaatsen we ons in het hoofd van de bijgelovige zeemannen van de 17e eeuw:

“Op elk moment tijdens de vaart kan De Vliegende Hollander aan de horizon opdoemen en mijn ziel komen halen”.

Dit wordt in drie etappes uitgebeeld:

  1. Een reddingsboot vlucht weg voor een naderende mysterieuze wolk mist.
  2. Uit de dikke mist verschijnt een gehavend koopvaardijschip dat aangevallen wordt door De Vliegende Hollander: een angstaanjagend gruun schip dat op z’n kop vliegt.
  3. Achter het schip loopt de vervloekte bemanning klaar om je in te lijven als nieuwe ziel.

Klik op het plaatje hieronder om het ontwerp te bekijken.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*